Go Kväll!
 
Dags att uppdatera bloggen och berätta för Er hur läget ser ut =) Vi har valt en kontrollansvarig till vårt husbygge, vilket känns bra. För er som inte är så insatta med vad en kontrollansvarige gör, så kommer här nedan en förklaring till det. Inom de närmaste veckorna kommer vi även att ansöka om bygglov, vilket vår kontrollansvarige kommer hjälpa oss med. Igår var vi hos snickar´n (Görans Bygg AB) och skrev på kontraktet för husbygget =) Det känns riktigt bra nu, att det rullar på och enligt mig kan vi hoppa över vintern och går direkt på våren ;) då det sker en stor förändring på vår tomt! =) 
 
Den kontrollansvarige ska tillsammans med byggherren (oss) ta fram ett förslag till kontrollplan. Han ska se till att kontrollplanen följs och att nödvändiga kontroller utförs. Den kontrollansvarige ska närvara vid tekniska samråd, besiktningar och andra kontroller samt vid byggnadsnämndens arbetsplatsbesök. Han ska också dokumentera sina byggplatsbesök, notera iakttagelser som kan vara av värde vid utvärderingen inför slutbesked och ge ett utlåtande till byggherren och byggnadsnämnden som underlag för slutbesked. (http://www.boverket.se)
 
 
 

Det händer grejer..

VÅRT HUSBYGGE Kommentera
Go Kväll!
 
Dags att uppdatera bloggen och berätta för Er hur läget ser ut =) Vi har valt en kontrollansvarig till vårt husbygge, vilket känns bra. För er som inte är så insatta med vad en kontrollansvarige gör, så kommer här nedan en förklaring till det. Inom de närmaste veckorna kommer vi även att ansöka om bygglov, vilket vår kontrollansvarige kommer hjälpa oss med. Igår var vi hos snickar´n (Görans Bygg AB) och skrev på kontraktet för husbygget =) Det känns riktigt bra nu, att det rullar på och enligt mig kan vi hoppa över vintern och går direkt på våren ;) då det sker en stor förändring på vår tomt! =) 
 
Den kontrollansvarige ska tillsammans med byggherren (oss) ta fram ett förslag till kontrollplan. Han ska se till att kontrollplanen följs och att nödvändiga kontroller utförs. Den kontrollansvarige ska närvara vid tekniska samråd, besiktningar och andra kontroller samt vid byggnadsnämndens arbetsplatsbesök. Han ska också dokumentera sina byggplatsbesök, notera iakttagelser som kan vara av värde vid utvärderingen inför slutbesked och ge ett utlåtande till byggherren och byggnadsnämnden som underlag för slutbesked. (http://www.boverket.se)